BIRKELYNGENS VEJLAUG
Regnskab for 01.07.2005 - 30.06.2006
Indtægter:
2005/06 Kontingenter = 27 x 500,00 13.500,00
31.12.05 Renter Danske Bank 188,88
Indtægter i alt  13.688,88
Udgifter:
22.08.2005 Drikkelse til generalforsamling 20.08.2005 174,00
30.08.2005 Blomster Janne Boros 400,00
30.09.2005 Servicegebyr girokonto 75,00
31.12.2005 Servicegebyr girokonto 75,00
29.12.2005 Jersie Strands Grundejerforening 3.105,00
31.03.2006 Servicegebyr girokonto 75,00
14.06.2006 Drikkelse til planlægningsmøde af fest 38,00
17.06.2006 Maling til grillen 120,00
30.06.2006 Servicegebyr girokonto 75,00
Udgifter i alt  4.137,00
Status:
Indtægter i alt 13.688,88
Udgifter i alt 4.137,00
Resultat 2005/06 9.551,88
Overført fra sidste år 51.033,59
Samlet overskud 60.585,47
Fordeling:
Udbetalt depositum ifbm. Jubilæumsfest 19.08.2006 1.000,00
Danske Bank, vejkonto 37.800,00
Danske Bank, konto 4865689128 21.499,36
Giro, konto 3101703 226,36
Kontant 59,75
Samlet beholdning pr. 30.06.2006 60.585,47
Regnskabet revideret den  26.07.2006
Birte Naver, revisor                                             Charlotte Vinding Olsen, revisor