BIRKELYNGENS VEJLAUG

 

 

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2004

 

 

 

Tilstede var: Janne, Tina, Henrik, Erik og Carsten

 

Agenda:            Telt, loppemarked og generalforsamling

 

Telt

 

Bestyrelsen drøftede problematikken vedr. vores manglende vejtelt.  Forskellige muligheder blev drøftet, og bestyrelsen besluttede at indkøbe et nyt vejtelt til ca. 2.500,-, så vi også fremover kan afholde generalforsamling og lignende i tørvejr.

 

 

Loppemarked

 

Erfaringen efter loppemarkedet var den, at alle havde en hyggelig dag, men at der generelt ikke blev solgt så meget.

 

Der har også været en positiv reaktion fra Pemavej, så bestyrelsen var også enige om, at ta' kontakt til bestyrelsen på Pemavej så vi også fremover vil kunne arrangere lignende arrangement.

 

 

Generalforsamling

 

Generalforsamlingen afholdes i år den 2 1. august.  Bestyrelsen konstaterede, at der for regnskabsåret 2003/2004 kun vil være en revisorpåtegning, da Nelly Poulsen er fraflyttet.

 

 

 

 

 

 

 

 

13.juli 2004

cn