BIRKELYNGENS VEJLAUG

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 2. marts 2004

 

 

 

Tilstede var:       Janne, Tina, Henrik, Erik  og Carsten

 

 

 

Agenda:             Loppemarked på Birkelyngen

 

Øvrigt

 

 

 

 

Loppemarked på Birkelyngen

 

Vores lille rundspørge angående loppemarked på Birkelyngen der blev sendt ud her i starten af det nye år viste, at der kun var skriftlig tilbagemelding fra 7 parceller.

 

Bestyrelsen vurderede umiddelbart, at det ikke var nok tilmeldinger til et sådant arrangement, og besluttede derfor, at arrangementet den 16. maj er ’aflyst’.

 

Formanden har imidlertid undersøgt muligheden for at koble os på et lignende arrangement på vores nabovej, Pemavej, og de har vist sig meget positive overfor denne ide.

 

Loppemarkedet på Pemavej er allerede planlagt til lørdag den 1. maj

 

Bestyrelsen drøftede denne mulighed, og blev enige om at stemningen blandt vejens beboere skulle loddes endnu engang ( se vedlagte tilmelding )  -  og denne gang som et fællesarrangement med Pemavej.

 

 

Øvrigt

Renovering af strandstien

Formanden meddelte, at Solrød Kommune skriftligt havde orienteret om, at der snart ville blive igangsat en renovering af Strandstien på strækningen mellem Jersie Strandpark og Lyngagervej. Der vil blive tale om, at man vil udlægge stien som en grussti i ca. en meters bredde, og ujævnheder og hulninger vil blive fyldt op.

I den forbindelse må vi påregne, at der vil forekomme en del tilkørsel af materialer via Birkelyngen.

Renoveringen vil blive igangsat når vejret er blevet lidt lunere og frosten er gået af jorden.

 

Fastelavnsfest.

Bestyrelsen beklager, at der i sidste referat blev skrevet om fastelavnsarrangement, som om bestyrelsen ville arrangere, og vi så ikke levede op til det.

Tak til Malene og Mogens, som tog initiativ, og fik reddet fastelavnsfesten ”på stregen”.

Problematikken vedr. afholdelse af diverse arrangementer vil blive taget op på generalforsamlingen 21. august.

 

Hilsen fra bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ja, vi vil være interesserede i at være med til at afholde et loppemarked sammen med Pemavej den 1. maj, og er også indforstået i at deltage i nogle praktiske gøremål i den anledning.

 

Vi er indforståede med at deltage i nogle evt. fællesomkostninger til f.eks. lokal annoncering af arrangementet o.lign. ( Det kan i den forbindelse oplyses, at omkostningerne pr. parcel sidste år på Pemavej lå på ca. 75,- )

 

 

 

Parcel nr.          _______________

 

 

 

Navn                 __________________________________________________________

 

 

 

 

 

Dato                  _______________

 

 

 

Underskrift        __________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er du/I interesserede i at deltage, bedesdenne skriftlige tilmelding returneret til formanden Janne Boros senest søndag den 14. marts.

 

 

05/03/04

cn