BIRKELYNGENS VEJLAUG

 

 

Bestyrelsesmøde mandag den 7. november 2005

 

Tilstede var: Tina, Henrik, Jan, Carsten og Erik

  

Formanden foreslog, at agendaen blev aftalt ved starten af hvert møde, og dette blev vedtaget. Ved større sager skal bestyrelsesmedlemmerne dog informeres i god tid før mødet.

 

 

Agendaen blev som følger:

 

Godkendelse af referat fra generalforsamlingen

 

Gennemgang af indgået post.

 

Jubilæumsfest

 

Eventuelt

 

Aftale næste møde

 

 

Bestyrelsen godkendte referatet fra generalforsamlingen.

Tina havde, som lovet ved generalforsamlingen, undersøgt om det var muligt at finde en billigere måde at opkræve kontingent på. Tina havde fundet flere alternativer, men ingen af disse var billigere end den nuværende girokonto.

 

Gennemgang af indgået post

TDC har fremsendt brev vedrørende vejlaugets optagelse i Køge/Stevns telefonbogen. Bestyrelsen enedes om, at der ikke er nogen grund til at være repræsenteret i den telefonbog, så dette afmeldes. Til gengæld lovede Tina, at få opdateret informationer vedrørende vejlauget, både hos kommunen og i den lokale Moestrup telefonbog.

 

Solrød Kommune har fremsendt information vedrørende ny offentlig tilgængelig digital information.

På hjemmesiden www.solrod.dk kan man nu se luftfoto over ejendomme, informationer  vedr. matrikelskel, vand og kloakledninger og meget mere. På hjemmesiden www.borger.dk kan man få adgang til sine egne byggesager.

 

50 års Jubilæumsfest

Allerede nu kan du afkrydse datoen den 19. august 2006.

Interesserede der vil stå for, hjælpe til med, eller blot har gode ideer til festen, kan melde sig til hos formand Henrik før den 13 marts 2006. Husk rammen for festen er kr. 15.000

 

EVT.

Ingen har meldt sig til at afholde julearrangement, interesserede kan henvende sig

til kassereren Tina, der er afsat 1000 kr. til dette arrangement, det samme beløb er afsat til fastelavnsfesten.

 

Protokol, billeder samt anden information vedrørende vejlauget, er overdraget til sekretær og næstformand Carsten.

 

Til sidst  blev der talt lidt om at undersøge diverse ideer til afholdelse af jubilæumsfest, helstegt pattegris, levende musik. m.m.

 

Næste møde

Afholdes mandag den 13. Marts 2006

 

Ref. ECA 13.november 2005