BIRKELYNGENS VEJLAUG

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde den 22. juni 2005

 

 

 

Tilstede var: Janne, Tina, Erik  og Carsten. Henrik var fraværende

 

 

 

Agenda: Regnskab og generalforsamling

 

 

 

 

Regnskab

 

Tina gennemgik udkast til regnskabet, og bestyrelsen var enige om, at det så helt fint ud, og at der også i år vil være et pænt overskud, selvom vi indendenfor dette regnskab også har indkøb af vores fælles nye telt.

 

Generalforsamling

 

Bestyrelsen snakkede om programmet til årets generalforsamling den 20. august, og der vil som sædvanlig blive udsendt seperat indkaldelse.

 

Der blev også snakket om de to bestyrelsesmedlemmer, der er på valg i år – nemlig Janne og Carsten.

 

Janne meddelte, at hun ikke genopstiller, da de har sat deres hus til salg og regner med at fraflytte Birkelyngen næste forår.

 

Carsten genopstiller kun, hvis der ikke melder sig andre kandidater.

 

Bestyrelsen vedtog, at der i år ikke automatisk vil blive arrangeret en efterfølgende vejfest, men hvis der er stemning for det, vil der selvfølgelig ved fælles hjælp kunne rejses telt og arrangeres et eller andet i forlængelse af generalforsamlingen.

 

Jubilæum

 

Der blev også snakket om næste års generalforsamling – og at det næste år er jubilæumsår. I den forbindelse var bestyrelsen enige om, at det nok var oplagt at fejre det på en eller anden måde.

 

Det vil så kræve, at der bliver brug for at bruge nogle flere penge, og at vi allerede nu ved dette års generalforsamling vil lægge en økonomisk ramme frem.

 

 

Ref.

cn

 

 

4.juli 2005