Generalforsamling

 

 

 

 

 

 

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Birkelyngens Vejlaug lørdag den 20. august 2005 kl. 16.

 

Generalforsamlingen vil finde sted på vendepladsen  for enden af vejen, og man skal som sædvanlig selv huske noget at sidde på.

 

Dagsorden:

 

Valg af dirigent

 

Formandens beretning

 

Aflæggelse af regnskab

 

Fastlæggelse af kontigent

 

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Janne og Carsten er på valg i år.

Janne ønsker ikke genvalg p.g.a. fraflytning fra Birkelyngen, og Carsten stiller kun op hvis der ikke er andre, der melder sig.

 

 

Indkomne forslag.

Da vejlauget til næste år har 50 års jubilæum, foreslår bestyrelsen, at der etableres et festudvalg til at planlægge og gennemføre nogle festligheder for vejens beboere – og indenfor en økonomisk ramme på 15.000,- kr.

 

 

Evt.

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

 

 

 

 

PS. Hvis der er stemning for det og vejret er med os, kan dem der har lyst rejse teltet og tænde op i den store grill til lidt hyggekomsammen efter generalforsamlingen.

 

 

 

 

4. juli 2005