Generalforsamling

 

 

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Birkelyngens Vejlaug lørdag den 21. august 2004 kl. 16.

 

Generalforsamlingen vil finde sted på vendepladsen for enden af vejen, og man skal

som sædvanlig selv huske noget at sidde på.

 

Dagsorden:

 

Valg af dirigent

 

Formandens beretning

 

Aflæggelse af regnskab

 

Fastlæggelse af kontigent

 

Valg af 3 b estyrelsesmedlemmer og 2 revisorer.

Tina, Erik og Henrik er på valg til bestyrelsen, Nelly (fraflytter) og Birte er på valg som revisorer

 

 

Indkomne forslag.

 

Forslag fra bestyrelsen: At vi nedsætter et aktivitetsudvalg, der skal planlægge og stå for diverse sociale arrangementer i løbet af året.

 

Evt.

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

13. juli 2004